Om autoimmune sygdomme casper_dev 2017-08-21T09:28:21+00:00

Om autoimmune sygdomme

Fakta om autoimmune sygdomme

Op mod 400.000 danskere lever med én eller flere autoimmune sygdomme. Sygdommene er ofte invaliderende og kendetegnet ved at mere end hver femte patient har mere end en autoimmun diagnose. Der er derfor vigtigt at sikre et helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsforløb.

Autoimmune sygdomme er kroniske
Autoimmune sygdomme er sygdomme, som skaber en kronisk betændelsestilstand i patientens immunsystem. Det er bl.a. sygdomme som leddegigt, rygsøjlegigt, psoriasis, kronisk tarmbetændelse og hudsyg­dommen HS.

Desuden er autoimmune sygdomme kroniske sygdomme. De kan hverken forebygges eller helbredes. Sygdommene udvikler sig ofte over tid til det værre.

Autoimmune sygdomme er smertefulde og invaliderende
Det kan være smertefuldt og både fysisk og socialt invaliderende at lide af en autoimmun sygdom. Fx:

  • Sygdomme som leddegigt og rygsøjlegigt fører over tid til en langsom nedbrydning af vævet i og omkring leddene, hvilket kan give stærke smerter.
  • Sygdomme som psoriasis eller HS er kendetegnet ved henholdsvis sår og udslæt eller bylder. De kan være både smertefulde og hæmmende for sociale, uddannelsesmæssige og arbejdsrettede aktiviteter samt det psykiske velbefindende.

Op mod 400.000 danskere lider af en autoimmun sygdom
Samlet set udgør de autoimmune sygdomme en behandlingskrævende folkesygdom:

  • I Danmark er der estimeret et sted mellem 300.000 og 400.000 danskere,[1] som har én eller flere autoimmune sygdomme.
  • Til sammenligning er der cirka 320.000 diabetikere i Danmark.[2]

Mange patienter lider af mere end én autoimmun sygdom
En stor del af de patienter, som lider af en autoimmun sygdom, lider samtidig af én eller flere andre autoimmune sygdomme:

  • 21 procent af deltagerne i en ny undersøgelse gennemført af KORA for De Autoimmune blandt 2.835 patienter med autoimmune sygdomme angiver, at de lider af mere end én autoimmun sygdom.

Patienterne er udfordrede i et specialiseret dansk sundhedsvæsen
Mennesker, som lever med flere forskellige diagnoser, der går på tværs af traditionelle sygdomsområder (fx gigt-sygdomme, mave-tarmsygdomme og hudsygdomme), har ofte svært ved at komme i et helhedsorienteret og sam­menhængende behandlingsforløb. Derfor oplever autoimmune patienter, at de bliver ’tabt på gulvet’ i det danske sundhedsvæsen, der er kendetegnet ved at være højt specialiseret omkring et enkelt sygdomsområde – men til gengæld er udfordret, når sygdommene og behandlingstilbuddene går på tværs af specialer. Det viser KORA’s nye undersøgelse.

Stort samfundsøkonomiske perspektiver i velbehandlede patienter
KORA’s nye undersøgelse viser også, at autoimmune patienter har haft 28 ekstra sygedage det seneste år som følge af autoimmune sygdomme. Denne patientgruppe er dermed udfordret i forhold til at fastholde deres uddannelse eller arbejde, hvilket undersøgelsen også dokumenterer. Der ligger dermed potentielt samfundsmæssige besparelser i at tage bedre og tidligere hånd om denne patientgruppe.

[1] Kilde: http://www.kora.dk/media/1856770/sammenhaengende-patientforloeb.pdf

[2] Kilde: http://www.diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-i-danmark.aspx